Συστήματα Ασφαλείας, Master Electronics English
 
Αρχική Σελίδα Προφίλ Πελατολόγιο Επικοινωνία
 

Πυρανίχνευση

Τα συστήματα πυρανίχνευσης ανιχνεύουν τα προϊόντα της καύσης (θερμότητα, καπνός) καθώς και την διαρροή εκρηκτικών αερίων από τα πρώτα τους στάδια και παρέχουν έγκαιρη ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα περεταίρω αυτοματισμών για την κατάσβεση, την παύση διαρροής καθώς και την τηλεφωνική ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων. Η εγκατάσταση όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Πυρανίχνευσης

 • Συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης
 • Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης.
 • Περιφερειακές συσκευές πυρανίχνευσης

 • Συστήματα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Αερίων

 • Συμβατικά συστήματα ανίχνευσης αερίων
 • Αναλογικά συστήματα
 • Περιφερειακές συσκευές

 • Συστήματα Κατάσβεσης

 • Συστήματα Αναγγελίας και Εκκένωσης

 • Συστήματα Αυτόματης Τηλεφωνικής Ενημέρωσης

Πυρανίχνευση